Lobster Loading

Colofon

Lobster DATA GmbH
Hindenburgstraße 15
D-82343 Pöcking
Tel.: +49 8157 590 99-0
Fax: +49 8157 590 99-99

e-mail: information@lobster.de
www.lobster.de

Directeuren: Steffen Brehme, Dr. Martin Fischer, Christian Tabernig
HRB 251070
Amtsgericht München
Ust-ID: DE 326848997

Lobster PIM GmbH
Südring 11,
D-33647 Bielefeld
Tel.: +49 521 950 395-0

e-mail: info.pim@lobster.de
www.lobster.de

Directeuren: Dr. Martin Fischer, Peter Grunzig
HRB 36443
Amtsgericht Bielefeld
Ust-ID: DE 201570356

Lobster PRO GmbH
Hindenburgstraße 15
D-82343 Pöcking
Tel.: +49 8157 590 99-15
Fax: +49 8157 590 99-99

email: pro.info@lobster.de
www.lobster.de

Directeuren: Dr. Matthias Fellenberg, Dr. Martin Fischer, Holger Klöß
HRB 178831
Amtsgericht München
Ust-ID: DE 254882730
Steuer NR: 117 / 131 / 60417

Lobster Logistics Cloud GmbH
Hindenburgstraße 15
D-82343 Pöcking
Tel.: +49 8157 590 99-150
Fax: +49 8157 590 99-159

email: logistics.cloud@lobster.de
www.logistics.cloud

Directeuren: Dr. Martin Fischer, Rolf Henrich, Niko Hossain
Amtsgericht München
Ust-ID: DE 254882730
HRB 244564

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s (“links”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te zien was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod en voor externe vermeldingen in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s liggen. Het vermenigvuldigen of gebruiken van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

5. rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waar u van bent doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.